Mâini poker (poker hands)

În poker fiecare „mână” sau formaţie de cărţi se compune din 5 cărţi de joc. Regulile de adunare a cărţilor diferă de la a o variantă de joc la altul, dar în fiecare joc se folosesc acelaşi formaţii.

Lista cărţilor în ordine descrescătoare

:As Ks Qs Js 10s 9s 8s 7s 6s 5s 4s 3s 2s :

Lista mâinilor în ordine crescătoare

High card (se ia în considerare cartea cea mai valoroasă):

Qs 10d 6c 4s 3h

o pereche [one pair] (două cărţi la fel):

As Ad Kc 8d 2s

două perechi [two pairs]:

9h 9s 5d 5s 6c

trei cărţi de acelaşi fel [three of a kind]:

3s 3d 3c Ad 9s

chintă [straight] (5 cărţi în ordine crescătoare):

3c 4s 5s 6h 7d

culoare [flush] (5 cărţi de aceeaşi culoare):

Ac Jc 7c 6c 3c

full [full house] (trei cărţi de un fel şi o pereche):

Ac Ad As Qs Qd

careu [four of a kind] (patru cărţi de acelaşi fel):

Jc Js Jh Jd 3c

chintă la culoare [straight flush]:

7d 8d 9d 10d Jd

chintă roială [royal flush] (A K Q J 10 de acelaşi culoare):

As Ks Qs Js 10s

Exemple

High card

:Ad 9d 6c 4s 3s: este mai mare decât
:Kc Qs Jd 6h 3c:

O pereche

:8d 8s 7d 5d 2c: este mai mare decât
:5c 5s Ac 10d 6h:

Două perechi

:Kd Kh 3h 3c 6s: este mai mare decât
:Jd Js 10c 10h 6c:

:Ah Ac 10d 10h 5s: este mai mare decât
:Ad As 9d 9c 7s:

:Ah Ac 10d 10h 7s: este mai mare decât
:Ah Ac 10d 10h 5s:

Trei de acelaşi fel

:9d 9h 9c 5d 4s: este mai mare decât
:7s 7c 7d Ac Kd:

:8c 8h 8d Ad 2h: este mai mare decât
:8c 8h 8s 10h 4c:

Chintă

:8c 7c 6d 5h 4c: este mai mare decât
:6c 5d 4d 3s 2c:

Culoare

:Ad Kd 8d 7d 6d: este mai mare decât
:Kc Jc 10c 6c 3c:

:Ac Kc 10c 7c 6c: este mai mare decât
:Ah Qh 10h 5h 2h:

Full house

:Jd Jh Jc 5d 5s: este mai mare decât
:10h 10d 10s Ac Ah:

:Kc Kd Kh 6s 6c: este mai mare decât
:Kh Kc Ks 4h 4d:

Careu

:Qh Qd Qs Qc 8c: este mai mare decât
:10h 10d 10c 10s 8h:

:Ac As Ah Ad Qc: este mai mare decât
:Ac As Ah Ad 10h:

Chintă la culoare

:7d 6d 5d 4d 3d: este mai mare decât
:5c 4c 3c 2c Ac: